Kutanöz Leishmaniasis Nedir? Etkeni,Tedavisi Nedir?

tatarcık sineği

Leishmaniasis; infekte tarcıkların (Phlebotomus papatasii) deriden kan emerken bulaştırdıkları Leishmania parazitlerinin neden olduğu geniş bir hastalık grubunu tanımlar.

İki tipi vardır; 

1) Kala-Azar Hastalığı:İç organ tutulumu yapan ve tedavi edilmezse ölümlere yol açabilen visseral leishmaniasisdir.

2) Kutanöz/ mukokutanöz leishmaniasis: Deri ve mukozalarda şekil bozukluklarına neden olan tiptir.

➧ Leishmaniasis, zorunlu makrofaj içi protozoon parazitlerin neden olduğu, vektör aracılıklı bir hastalıktır.İnsan, leishmaniasiste ikincil konaktır. Kemirgenler ve köpekler gibi diğer memeliler ise rezervuar konaktırlar.

➧ Ülkemizde öne çıkan türler; L. tropica ve L. Major olup, L. infantum ’un da belirli bölgelerimizde infantil kalaazar’ın yanı sıra kutanöz hastalığa yol açtığı bilinmektedir. 

Leishmaniasis Bulaş ve Patogenez

➧ Phlebotomus; infekte dişi tatarcık sineğinin kan emerken, farinksindeki leishmania parazitinin kamçılı formu olan promastigotları deriye inoküle etmesi ile bulaşır.

Dermiste makrofajlar tarafından fagosite edilen parazit, kamçısını kaybederek amastigot haline dönüşür. İkiye bölünerek çoğalan ve makrofajı patlatıp hücre dışına çıkan amastigotlar, diğer hücreleri de enfekte ederlerKonağa ve parazite ait çeşitli faktörlere bağlı olarak amastigotlar bu aşamadan sonra ya elimine edilirler ya da hücresel immüniteyi etkileyerek enfeksiyonu başlatırlar.

leismaniasis patogenezi

Leishmaniasis Klinik Bulguları 

Klinik lezyon, hastaların sivilce diye tanımladıkları kahverengimsi eritemli  bir papül şeklinde başlar. 

Lezyon, ağrısızdır. Yaklaşık 6 ay içinde 1-2 cm çaplı bir nodüle dönüşür. Zamanla ülsere olur, ardından da tabana sıkıca yapışmış krutla kaplanır.Nodüller genellikle volkan tarzında ülserleşirler.

Kutanöz leishmaniasis 1-1,5 yıl içinde tedavi edilmese bile sosyal, estetik ve psişik problemlere neden olabilen bölgesel bir stigma, sikatris dokusu ile iyileşir.

leishmaniasis çivi belirtisi

➧ Üzeri krutlu olan lezyonlarda krut kaldırılınca ağrısız, kırmızı, sulantılı ülser görülür.Ülsere lezyon üzerindeki alta sıkıca yapışık sert krut kaldırıldığında krutun alt yüzünde çiviye benzer çıkıntılar görülür, bunlara Dr. Hulusi Behçet’in “Çivi belirtisi (Signe de clou)” adı verilir.

➧ Lezyon kenarlarının normal deriden ortadaki krater şeklindeki ülsere doğru bir eğimle yükselmesi ise “volkan belirtisi” olarak tanımlanır.

Leishmaniasis Tanısı 

En sık kullanılan, en hızlı ve kolay yöntem, etken parazitlerin doğrudan lezyon örneklerinde gösterilmesine yönelik olan smear yöntemidir ➨direkt mikroskobik inceleme

Tanıda kullanılabilecek diğer yöntemler; histopatoloji, NNN besi yerinde promastigotların gösterilmesi, Montenegro deri testi ve PCR’dır.

Leishmaniasis Tedavisi 

Korunma yöntemlerinin çok iyi bilinmesi ve uygulanabilmesi, bu hastalıkla savaşmada en önemli basamaktır.  Tedavide üç temel yaklaşım söz konusudur;

1) Paraziti harap etmeye yönelik anti infektif tedavi,

a)  İntralezyonel ya da sistemik beş değerli antimon bileşikleri

b)  Sistemik tedaviler (Beş değerli antimon bileşikleri , pentamidin, miltefosin, lipozomal amfoterisin B, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, allopurinol ve azitromisin)

2) Lezyonu ve paraziti tahrip etmeye yönelik fiziksel tedaviler (kriyoterapi, cerrahi eksizyon i)

3) İmmünolojik tedavi (interferon ve imikimod).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.