Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Nedir?Belirtileri,Tanısı ve Tedavisi

Doktorlar bu hastalığı okunduğu gibi söyledikleri için hastalar emes hastalığı diye bilirler.Emes hastalığı nedir peki?

Multiple Skleroz Nedir?

Multiple skleroz beyaz cevherin yineleyici ve ilerleyici demiyelinizan hastalığıdır.En sık görülen demiyelinizan hastalıktır.Otoimmünite sonucu oluşur.Yani vucut kendine zarar verir.Genetik olarak yatkın kişilerde,ortamın müsait olmasıyla ortaya çıkar.Mesela bir enfeksiyon tetikleyebilir.

Multiple Skleroz Patogenezi

multiple skleroz patogenezi

Otoimmun süreç, T lenfosit aktivasyonu ile başlar.Aktive T lenfosit MSS ye geçer.Daha sonra MSS de mikroglialar ile karşılaşır.Mikroglia, antijeni sunar ve T-helper lenfositler aktive olur.Bunun sonucunda da T lenfosit,B lenfosit ve makrofajlar aktive olur.Bu hücrelerden sitokinler salgılanır ve inflamasyon başlar.İnflamasyon sonucunda,miyelin aksondan sıyrılır ve parçalanır.

➤ MS’in temel patolojik bulgusu plaktır.Plak, MSS de beyaz cevherde yer alan demiyelinize alandır.Özellikle ventrikül çevresinde olur.

➤ Plaklar atak sırasında oluşur ve yeni oluşan plağa aktif plak denir.Önceden oluşmuş plak da atak sırasında aktif olabilir.Atak sırasında plaklarda myelin yeniden oluşmaya başlar.Fakat bu remiyelinizasyon sonucunda oluşan miyelin hem ince hem de düzensizdir.

➤ Bunun için akut dönemde iletim bloğu olurken,kronik dönemde iletim yavaşlaması olur.Hastalığın belirtileri bunun sonucunda çıkar.

multiple skleroz nedir?

Multiple Skleroz Belirtileri

Belirti ve bulgular plağın olduğu yere göre değişir.En sık olan belirtiler uyuşma,karıncalanma,hissizlik gibi duyusal belirtilerdir.En kötü belirtiler ise motor belirtilerdir.Multiple skleroz üst motor nöron (1. motor nöron) hastalığı olduğu için hastada spastisite,parezi,DTR artışı ve patolojik refleksler görülebilir.

Optik sinir tutulduysa görme kaybı,tek taraflı baş ağrısı gibi belirtiler olur.Fizik muayenede ise optik disk ödemi ve normal göz hareketleri görülür.Fakat retrobulber nöritte ise göz dibi normal,göz hareketi ağrılıdır.Buna “Hasta görmez,doktor görmez” derler.

Multiple Skleroz Genel Özellikleri

  • Fluktuan (dalgalı) seyir gösterir.Yani atakla beraber sorunlar olur.Bu şey myastenia graviste de aynı şekildedir.Orada da kaslar kullanıldıkça sorun çıkıyordu.
  • Prevelansı on binde 1-3 dür.
  • Başlangıç yaşı 15-45 dir.
  • Kadınlarda daha çok görülür. %70-75 ‘i kadındır.
  • Genetik yatknlık vardır. (HLADRB1)

Multiple Skleroz Tanısı

  1. Beyin ve Omurilik MR: Burada görmemiz gerekn asıl şey plaktır.Ventrikl çevresinde,beyaz cevherde,korpus kallosumda görebiliriz.6 mm den büyük olmalılar.
  2. BOS İncelemesi: BOS’ta oligoklonal bant görebiliriz.Bizi MS ye yaklaştırır.
  3. Uyarılmış Potansiyeler: VEP,SEP latansları vardır.Görsel ve işitsel uyarılar verilir.

➤ MULTİPLE SKLEROZ TANISI İÇİN 2 FARKLI ZAMANDA 2 FARKLI BÖLGEDE ATAK OLMALIDIR.

Multiple Skleroz Tedavisi

Atak sırasında IV metilprednizolon 5-7 gün olarak verilir.